Ламинат 33 класса без фаски

класс ламината: 33xфаска: Без фаскиx